Klein Herxen

Over ons

Vlakbij het dorp Witteveen ligt op een mooie locatie tussen de landerijen, zorgboerderij Klein Herxen.

Klein Herxen biedt dagbesteding aan mensen die rust en veiligheid zoeken. Een plek waar je jezelf mag zijn en waar geen druk is. We werken in het groen, de moestuin, met de paarden, op en rond het erf. Ook doen we (maatschappelijke) klusjes in de buurt. Of gewoon even hélemaal niets..

We bieden naast dagbesteding voor (jong-)volwassenen ook coachsessies aan op het gebied van probleemoplossend vermogen, weerbaarheid en zelfvertrouwen.

Missie

Klein Herxen ziet het als roeping om cliënten eerst en vooral een veilige plek te bieden. Veilig in de breedste zin van het woord. Het bieden van vertrouwen en zekerheid zien wij als primaire taak. Het is onze missie om het totaal van de geboden zorg zo te faciliteren dat elke individuele cliënt ervaart zichzelf te mogen zijn om van daaruit te kunnen ontdekken, experimenteren en ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is een duurzaam, positief en continuerend proces op gang te brengen waarbinnen ruimte is voor verandering.

Visie

We werken vanuit het oogpunt dat bouwen alleen kan op een goede basis. We richten ons daarom primair op het versterken van die basis en van daaruit werken we vraaggericht, stapsgewijs en individueel naar positieve veranderingen. Veranderingen die uiteindelijk een beter en een meer stabiel leven helpen realiseren.

De activiteiten en coachsessies bij Klein Herxen zijn gericht op de talenten, kennis en vaardigheden van de individuele cliënt. De manier van begeleiden en coachen is vragend, niet sturend en doet een appel op eigen antwoorden.

Voel je welkom

Er zijn op dit moment twee plaatsen beschikbaar. 

Neem contact met ons op voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek.